Ubezpieczenia szkolne

Dla przedszkoli, szkół i uczelni  przygotowaliśmy specjalną ofertę ubezpieczenia pakietowego "Bezpieczna Szkoła"
W ramach tego pakietu można ubezpieczyć następujące ryzyka:

 • NNW dzieci, młodzieży szkolnej oraz pracowników
 • Odpowiedzialność Cywilną szkoły
 • Odpowiedzialność Cywilną nauczycieli z tytułu wykonywania zawodu
 • budynki oraz mienie szkolne od ognia i innych zdarzeń losowych
 • sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk
 • wyposażenie szkoły od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży z włamaniem i rabunku.
 • Ubezpieczenie okryć wierzchnich oraz obuwia uczniów od kradzieży

Pakiet pozwala dowolnie kształtować ofertę ubezpieczenia i dopasować ją do wymagań konkretnej szkoły. Jednocześnie dzięki ujęciu wielu ryzyk na jednej polisie, znacznie obniża koszty ubezpieczenia. 

Aby otrzymać ofertę na nowy rok szkolny 2014/2015 wystarczy wypełnić wniosek.
Wniosek on-liine Pakiet Bezpieczna Szkoła
Ogólne warunki ubezpieczenia

Ubezpieczenie NNW
 • ubezpieczenie NNW całodobowe, zarówno w kraju jak i za granicą
 • z uwagi na uproszczony sposób likwidacji szkód nie ma potrzeby stawania na komisje lekarskie,
 • szkoda zostaje oszacowana na podstawie dokumentacji lekarskiej, wypłata odszkodowania nastąpić może już w trakcie leczenia,
Odpowiedzialność Cywilna
 • ubezpieczenie oc nauczycieli na sumę ubezpieczenia 100.000 zł
 • ubezpieczenie OC szkoły (w tym wypadki przy pracy i inne klauzule)
Ubezpieczenie majątku
 • budynki, budowle i wyposażenie należące do szkoły od ognia i innych zdarzeń losowych
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
 • ubezpieczenie wyposażenia szkoły od kradzieży z włamaniem i rabunku
Początek strony